Tovatt söker nya medarbetare till Stockholm och Eskilstuna

Vi söker nya medarbetare i Stockholm och i Eskilstuna; Vi försöker utmana den nuvarande ordningen, ifrågasätta tidsandan, spåra det okända och illustrerara vägar ut och fram…

 

Skicka ditt CV och portfolio till: info@tovatt.com

www.tovatt.com

STADSBYGGNAD

Under tre årtionden har vi arbetat med stadsbyggandets vida spektrum av rum, form och mening. Hos oss är stadsbyggandet en central del i arkitekturens blodomlopp.

Studion arbetar dels med små och svårbemästrade tidiga skeden – det kan handla om en enskild byggnad eller fragment av en stadsväv – dels med enorma stadsutvecklingsprojekt som spänner över flera decennier. I Sverige och utomlands.

Vi söker nu två nya medarbetare som med både yrkesvana och engagemang vill bli del av vårt team, båda med utpräglad förmåga att skissa, illustrera och rita. Vi använder ArchiCad och vi ser det som betydelsefullt att du har dokumenterad vana att hantera detta verktyg i det dagliga arbetet. I stadsbyggnadsprojekten använder vi även Rhino

 

Projektledande/Uppdragsansvarig

Arkitekt, 8–15 års erfarenhet, förmåga och kraft att leda projekt och driva både skissarbete och relation till kund och uppdragsgivare. Som projektledande vill vi att du har en aktiv roll i den dagliga produktionen, mentalt, analogt och digitalt.

 

Erfaren Medverkande/Handläggande

Arkitekt, 3–6 års erfarenhet, förmåga och intresse att utforska stadsbyggandets och arkitekturens gränser. Som medverkande (och på sikt handläggande) har du en betydelsefull roll i teamet där både digital förmåga och ett drivet intresse är viktigt.

 

HUSBYGGNAD

I husbyggnadsstudion arbetar vi i projekt från tidiga skeden till projektering. Samarbetet med stadsbyggnad är nära i allt vi gör och både roller och engagemang kan pendla mellan stora drag och små detaljer. Bostäder, skolor, förskolor och äldreboende utgör grunden men vi gör även en del inredning och arbetsplatser/kontor Vi söker även här två nya medarbetare som med både yrkesvana och engagemang vill ta sig an spännande och krävande projekt. Vi använder ArchiCad och vi ser det som en förutsättning att du har dokumenterad vana att hantera detta verktyg i det dagliga arbetet.

 

Projektledande/Uppdragsansvarig, Stockholm

Arkitekt, 8–20 års erfarenhet, förmåga och kraft att leda projektarbete och medarbetare. Vi vill att du har en stark relation till uppdragsgivare och kunder och som projektledande vill vi att du har en aktiv roll i den dagliga produktionen där både projekteringsvana och en säker formkänsla är viktigt.

 

Erfaren Medverkande/Handläggande, Eskilstuna

Arkitekt, 3–5 års erfarenhet, förmåga och intresse att utforska husbyggandets och arkitekturens möjligheter. Som medverkande (och på sikt handläggande) har du en betydelsefull roll i teamet där både digital förmåga och ett drivet intresse är viktigt. Som anställd på kontoret i Eskilstuna vill vi att du pendlar en eller två dagar i veckan till Stockholm – för gemenskapen, utbytet och för projekten.

Annons: