Stadsarkitekt till Linköping

Stadsarkitekt till Linköping

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med många spännande projekt på gång, såväl förtätningsprojekt i innerstaden som helt nya bostadsområden i ytterstaden och kommunen i övrigt. Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm (Järna) och Linköping, innebär att Linköpings kommun står inför ett av de största stadsutvecklingsprojekten i stadens i historia.

Nu söker vi en stadsarkitekt som vill vara med och utveckla den attraktiva, spännande och hållbara staden. Stadsarkitekten är vår expert i stadsbyggnads- och arkitektfrågor och arbetar nära förvaltningsledningen med allt från strategisk planering till genomförandefrågor. Som stadsarkitekt i Sveriges femte största kommun ingår också att synas och verka på den nationella arenan.

Ansök här

Annons: