Stadsarkitekt till Ängelholms kommun

Om arbetsplatsen
Ängelholm är landets första agila kommun!
Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.

Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.

Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se

Bli en samhällsbyggare! Jobba i verksamheten Arkitektur & Teknik inom huvuduppdrag Samhälle i Ängelholm! Var med oss när vi långsiktigt formar en hållbar framtid som alla vill leva och utvecklas i.

Arbetsuppgifter
Vår nuvarande stadsarkitekt kommer under hösten att gå i pension varför vi söker dig som är kvalificerad och känner dig manad att medverka i Ängelholms kommuns fortsatta utveckling mot en hållbar framtid.

Ängelholms Kommun är i stark utveckling med växande befolkning och flera stora pågående samhällsutvecklingsprojekt. För att nämna några av dessa utvecklas just nu en ny stadsdel Stationsområdet i den centrala staden, planeringen pågår inför ett nytt dubbelspår på västkustbanan som kommer att bidra till vår utveckling och tillväxt, ett flertal större exploateringsprojekt samt företagsetableringar är nära förestående.

Som stadsarkitekt är du en naturlig väg in i organisationen för näringsliv och våra medborgare. Det kan gälla allt från diskussioner om arkitektur och det offentliga rummets gestaltning till nya projekt och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet. Du kommer tillsammans med planchef och bygglovschef vara en nyckelspelare för att skapa en helhet i gestaltningen av det framtida Ängelholm med tätorter, landsbygd och natur.

Med din kompetens kommer du att vara ett stöd för övriga medarbetare i deras yrkesutövning och utveckling. Du kommer i din roll att vara en agil medarbetare och ha ett nära samarbete med andra enheter inom organisationen som Stadsmiljö, Mark & Exploatering, VA, Bygglov, Kart och Mät. Du kommer också att vara föredragande mot den politiska ledningen i olika sammanhang. Du säkerställer kvaliteten i stadens utformning och gestaltning genom arbete med planer, bygglovsfrågor, utredningar och utbildningsinsatser. Du ansvarar för att det blir en helhet av gestaltningen i det offentliga rummet. Med din kompetens går du även in och stöttar i mer komplexa frågeställningar som kan uppstå i plan- och byggprocessen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad person med förmåga att förmedla visioner och nya tankesätt. Du är kreativ, drivande och har en vilja att åstadkomma resultat med hög kvalitet genom goda samarbeten och en hög grad av delaktighet på olika nivåer. Du är kompetent som skissande arkitekt, med utvecklad förståelse för helhet och gestaltning, estetik är ett ledord för dig. Du har också god analytisk förmåga och är bra på att uttrycka dig i tal, skrift och bild samt ser IT som ett självklart och naturligt hjälpmedel i vardagen.

Din utbildningsbakgrund är arkitekt/landskapsarkitekt, med lång arbetslivserfarenhet att arbeta med stadsbyggnadsfrågor i liknande befattning. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.

Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten för tjänsten.

Passar detta in på dig så tveka inte att söka tjänsten!

Ansökan
Referensnummer: A828822

Gör ansökan

Generell information

Sista ansökningsdag
2018-12-15

Arbetsplats
Skåne län

Kommun
Ängelholm

Yrkeskategori
Planeringsarkitekt/Fysisk planerare

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Antal tjänster
1

Kontaktpersoner
Helena Östling
Chef Arkitektur och teknik 0431-870 00 helena.ostling@engelholm.se

Mikael Fritzon
Huvuduppdragschef Samhällsutveckling 0431-870 00 mikael.fritzon@engelholm.se

Facklig företrädare
Fackliga företrädare nås via kundtjänst
0431-870 00

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.

Annons: