Stadsarkitekt Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad

Vi söker dig som vill bidra till attraktiva livsmiljöer på Lidingö idag och i framtiden!

Lidingö är småstaden nära storstaden med en historia av arkitektur från olika tidsepoker av hög kvalitet i kombination med grönska, naturreservat och ständig närhet till vatten. Lidingö stad (staden) äger mycket mark och har höga kvalitetsmål i samband med stadsbyggnad. Med syfte att öka fokus på kvalitet, gestaltning och hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen ska vi anställa en stadsarkitekt. Ansvars- och arbetsområdet är hela Lidingö stad, men organisatoriskt ligger tjänsten direkt under förvaltningschefen på miljö- och stadsbyggnadskontoret. På miljö- och stadsbyggnadskontoret är vi ungefär 50 personer som arbetar i det nyrenoverade stadshuset i Lidingö centrum. Ansvaret är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, stadsbyggnadsprojekt, bygglov, kart- och mät och miljöfrågor. Systerförvaltningen teknik- och fastighet ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av parker, idrottsområden, gator och byggnader.

Arbetsuppgifter
Vill du leda arbetet med att ta fram och förvalta en arkitektur- och stadsbyggnadspolicy för Lidingö samt ro det påbörjade arbetet med ett kulturmiljöprogram i hamn? Är du intresserad av att föra dialoger med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar? Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Välkommen att söka om du vill ha stort ansvar för Lidingös framtida utveckling och värna om varsam utveckling av Lidingös unika bebyggelse.

Stadsarkitekten ska verka för god arkitektur, hög stadskvalitet och genomarbetad gestaltning i stadens offentliga miljöer. Det är också viktigt att lyhört samarbeta och föra dialog med Lidingöbor, fastighetsägare, förtroendevalda och kollegor kring dessa frågor.

Vi behöver din hjälp att inspirera privata och offentliga fastighetsägare och exploatörer att bygga med hög kvalitet. Du representerar staden i interna och externa sammanhang när det kommer till frågor om och kommunikation kring arkitektur, kvalitet och hållbarhet i vår stadsutveckling.

Du medverkar i förbättrings- och effektiviseringsarbetet av stadens stadsbyggnadsprocess och har särskilt ansvar för att hantera frågan om hur ambitioner och kvalitetsnivåer bevaras genom processens alla led, från tidig idé till genomförande.

Det blir ditt ansvar att ha helhetssyn på gestaltning i stadens egna projekt samt i bygglovsärenden, detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt. Du leder och samordnar beredningsprocessen för bygglov och detaljplaner inför Miljö- och stadsbyggnadsnämnd och är en kunskapskälla för kollegorna i gestaltningsfrågor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är arkitekt. Du har flerårig och bred erfarenhet av arbete som arkitekt för såväl enstaka byggnader som helhetsmiljöer. Likaså behöver du tidigare ha arbetat inom politiskt styrd organisation och ha dokumenterad erfarenhet av process- eller projektledning inom stadsbyggnad. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete som stadsarkitekt eller motsvarande arbetsuppgifter.

Du har ett långsiktigt strategiskt tänkande och du förstår helhet och samband inom arkitektur. Hos dig finns ett starkt intresse, kunskap och driv för att såväl bevara Lidingös värdefulla bebyggelse och kulturmiljöer som att utveckla en attraktiv och hållbar stad i våra stadsdelar.

Mycket goda kunskaper inom arkitektur, stadsbyggnadsprocessen samt PBL är självklart liksom god förmåga att förmedla detta till omgivningen. Du trivs med att hålla presentationer och du har en god förmåga att uttrycka dig väl i skrift. Vi förväntar oss också att du kan frihandsskissa och använda tekniska hjälpmedel för att visualisera dina idéer och lösningar.

Som person driver du självständigt ditt arbete framåt med god specialistkunskap inom området. Du har lätt för att samarbeta, skapar förtroende och har intresse och vilja att hjälpa andra. Du tänker strategiskt framåt, kommunicerar bra med omgivningen och har hög integritet.

Övrigt
Tillträde enligt överenskommelse.

Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sök jobbet

Sista ansökningsdag:
2018-10-17

Arbetsgivare:
Lidingö stad

Ort:
Lidingö

Titel:
Stadsarkitekt

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Heltid / Deltid:
Heltid

Tjänstens omfattning:
100

Webcruiter ID:
3937419393

Kontaktinformation
Amanda Horwitz
Förvaltningschef
08-731 32 22

Carina Liedberg
HR-konsult
073-079 32 15

Facklig representant
nås via stadens växel
08-731 30 00

Map

Arbetsplats
Lejonvägen 15, 181 32 Lidingö
Sverige

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.

Annons: