SLU söker 1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Landskapsarkitektur, inriktning Landskapsplanering

Välfärdens landskap: arvet efter välfärdsplaneringen

Inom forskningsprojektet ”Välfärdens landskap” studerar vi hur stadslandskapet och samhällsplaneringen påverkar möjligheterna till vardagsmotion, lek och ett aktivt friluftsliv, med utsatta grupper i centrum. Projektet har särskilt fokus på arvet efter 1970-talets planering, såväl idémässigt som dess betydelse för dagens utemiljöer.
Doktorandprojektet förväntas resultera i en fördjupad kunskap om välfärdens landskap, utifrån en av tre möjliga inriktningar; historiska studier av välfärdsplaneringen, etnografiska och rumsliga studier av dagens landskap, eller kvalitativa studier av dagens landskapsplanering. Doktoranden kommer att ingå i en aktiv forskargrupp med andra doktorander och forskare vid en expansiv och tvärvetenskaplig institution, med goda möjligheter till internationella samarbeten.
Doktoranden kommer att vara placerad vid avdelningen för landskapsarkitektur i Uppsala. Projekten leds av professor Mattias Qviström, som också kommer att vara huvudhandledare.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat med magisterexamen i landskapsarkitektur eller motsvarande, med intresse för studier där landskapets roll för, och hantering i, planeringen undersöks. Vi förutsätter att den sökande har gått en kurs i landskapsstudier, landskapsteori, eller skrivit en större uppsats (till exempel examensarbete) där teorier om landskap, plats och rum diskuteras. Ett krav är också att den sökande har goda kunskaper om planering med en inriktning som är relevant för projektet. Teoretisk och analytisk skärpa och god förmåga att uttrycka sig vetenskapligt i skrift är ett krav, och ska vara dokumenterat i minst ett bifogat arbete. Även goda kunskaper i engelska och ett skandinaviskt språk är ett krav. Stor vikt läggs vid motivation, förmåga att arbeta självständigt och i grupp. För att kunna erbjuda en god utbildning och för att doktoranden ska kunna bidra till projektgruppens utveckling förutsätter vi att doktoranden kommer att vara på plats i Uppsala i det vardagliga arbetet.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, examensarbete och andra arbeten som den sökande vill åberopa, kopia på examensbevis samt fullständiga kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Anställningsform
Anställning som doktorand

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning påwww.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT

Vill du veta mer? Kontakta

Facklig företrädare

  • SACO Saco-S föreningen SLU +46 (0)18 67 10 85
  • SEKO Linda Thörnström +46 (0)18 67 10 57
  • ST Lotta Olsson +46 (0)18 67 15 36

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med diarienummer SLU ua 2018.2.5.1-487, till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, registrator@slu.se, senast 2018-03-20.

Annons: