SLU söker 1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Landskapsarkitektur, inriktning Landskapsplanering

Välfärdens landskap: planering för vardagsmotion

Inom forskningsprojektet ”Välfärdens landskap” studerar vi hur stadslandskapet och samhällsplaneringen påverkar möjligheterna till vardagsmotion, lek och ett aktivt friluftsliv, med utsatta grupper i centrum. Projektet har särskilt fokus på arvet efter 1970-talets planering, såväl idémässigt som dess betydelse för utemiljöer.
Doktoranden förväntas studera landskapsplaneringens betydelse för vardagsmotion, med hjälp av kvalitativa studier av såväl planeringen som a av utemiljön. Särskilt studeras hur stadslandskapet och landskapsplaneringen kan möjliggöra vardagsmotion för utsatta grupper. Doktoranden kommer att ingå i en aktiv forskargrupp med andra doktorander och forskare vid en expansiv och tvärvetenskaplig institution, med goda möjligheter till internationella samarbeten.
Doktoranden kommer att vara placerad vid avdelningen för landskapsarkitektur i Uppsala. Projekten leds av professor Mattias Qviström, som också kommer att vara huvudhandledare.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat med magisterexamen i landskapsarkitektur, kulturgeografi, fysisk planeraring, samhällsplanering, urbana studier eller motsvarande, med erfarenhet av etnografiska metoder för att studera antingen planering eller vardagsaktiviteter och där ett rumsligt perspektiv har spelat en viktig roll. Erfarenheter från studier av landskapsplanering och av vardagsmotion (eller friluftsliv) är meriterande. Teoretisk och analytisk skärpa och god förmåga att uttrycka sig vetenskapligt i skrift är ett krav, och ska vara dokumenterat i minst ett bifogat arbete. Även goda kunskaper i engelska och ett skandinaviskt språk är ett krav. Stor vikt läggs vid motivation, förmåga att arbeta självständigt och i grupp. För att kunna erbjuda en god utbildning och för att doktoranden ska kunna bidra till projektgruppens utveckling förutsätter vi att doktoranden kommer att vara på plats i Uppsala i det vardagliga arbetet.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, examensarbete och andra arbeten som den sökande vill åberopa, kopia på examensbevis samt fullständiga kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Anställningsform
Anställning som doktorand

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT

Vill du veta mer? Kontakta

Facklig företrädare

  • SACO Saco-S föreningen SLU +46 (0)18 67 10 85
  • SEKO Linda Thörnström +46 (0)18 67 10 57
  • ST Lotta Olsson +46 (0)18 67 15 36

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med diarienummer SLU ua 2018.2.5.1-488, till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, registrator@slu.se, senast 2018-03-20.

Annons: