Senior Planarkitekt sökes till Kalmar kommun

Arbeta med uppdrag inriktade mot komplexa planer, översiktsplanering, fördjupningar och större projekt i en av Sveriges mest intressanta kommuner. Kalmar har en gedigen historia, närhet till vattnet och flera riksintressen att ta hänsyn till och varje uppdrag blir därmed unikt och innehåller utmaningar som gör att du som senior planarkitekt hela tiden utvecklas och får utlopp för din problemlösningsförmåga och kreativitet.

Kalmar växer! Många vill bo och jobba i Kalmar kommun och åtskilliga företag väljer att etablera sig i regionen. Våra ambitioner är höga och vi har kapacitet och förmåga att driva en positiv utveckling inom kommunen. Aldrig förr har trycket på att bygga och förädla varit så hög som nu, med allt från satsningar på ett nytt stadsnära och kommunikationsnära universitet invid Kalmarsunds strand till spännande förtätningsprojekt, kulturkvarter, bostadsprojekt och framtagning av nya kustnära stadsdelar. Till vårt förfogande har vi en omfattande investeringsbudget för att kunna göra verklighet av våra planer.

Som senior Planarkitekt kommer du att driva och arbeta främst med komplexa planer och projekt inriktade mot exempelvis detaljplaner, översiktsplaner och fördjupningar. Det kan även innebära att du leder andra planarkitekter i deras arbete och stöttar dem att hålla ihop hela planprocessen från planbesked till antagen plan och bevakar att de planer som tas fram håller för bygglov. I uppdraget ingår att arbeta tätt ihop med bl a exploatering, miljö, bygglov, trafik m. fl. för att sätta in dina projekt i ett sammanhang för att skapa en god bebyggd miljö.

Vi söker dig som är erfaren planarkitekt och har en examen som planeringsarkitekt, husarkitekt landskapsarkitekt eller som vi bedömer likvärdigt, med god kunskap om fysisk planering, framför allt erfarenhet av arbete med detaljplaner men också översiktsplanering, och intresse av stadsutvecklingsfrågor och gestaltning. Du har stor erfarenhet av att driva och hålla ihop egna projekt. Kunskap inom aktuell plan- och bygglag är viktigt.

Som planarkitekt behöver du ha en god förmåga att hålla samman, planera och driva en arbetsprocess och arbetsgrupp framåt. Det är viktigt att du vill dela med dig av din kunskap och har en pedagogisk förmåga att förmedla den till både kollegor, allmänheten och politiker.

Se Kalmar växa fram här

Läs mer om tjänsten och ansök här

Annons: