Samhällsutvecklingsdirektör – Varbergs kommun

Som samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun är du med och skapar framtidens Varberg. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Så lyder vår verksamhetsidé, som du ska bidra till att omsätta i praktiken.

Varberg har en inneboende attraktivitet, ett fördelaktigt geografiskt läge och fantastiska förutsättningar för en god livskvalitet. Vår kommun växer snabbt, just nu i en historiskt hög takt. Planeringen av bostäder, investeringar i infrastruktur och kommunal service utgår från befolkningsprognosen som säger att Varbergs kommun kommer att ha närmare 80 000 invånare kring år 2030.

Samhällsutvecklingskontoret har en strategisk och viktig roll i kommunens utveckling, såväl för företagande och nyetableringar som för boendemiljöer. Omfattande och aktuella stadsutvecklingsprojekt är att bygga dubbelspår på Västkustbanan och genom centrala Varberg, förlägga spåret i en tunnel samt att bygga en ny hamn så att den gamla kan flyttas. I de områden som frigörs utvecklar vi en ny stadsdel – Västerport. I takt med att Varberg växer ökar också mångfalden. När människor med olika bakgrund möts främjas kreativitet och innovation och det skapar förutsättningar för utveckling inom både näringsliv, föreningsverksamhet och kulturliv. Med ett öppet och inkluderande klimat hjälps vi åt att styra mot visionen Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt.

Samhällsutvecklingskontoret har 26 anställda, varav tre avdelningschefer. Verksamheten är bred och ansvarar bl a för övergripande strategisk samhällsplanering, bostadsförsörjning, stora utvecklingsprojekt, kommunens hållbarhetsarbete, energi- och klimatrådgivning samt genomförande av kommunens strategiska utveckling.

Arbetsuppgifter
Samhällsutvecklingsdirektören är ansvarig för processen att leda och samordna det koncernövergripande arbetet med samhällsutvecklingsfrågor – från vision till verklighet. Du ansvarar för att verkställa de mål och uppdrag som ges av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, och för de förslag på strategiska ställningstaganden som efter politiska beslut leder till uppdrag, mål och visioner. Kontoret fungerar därför som ”motor” så att den kommunala organisationen leds och samordnas mot dessa visioner och målbilder.

Du samverkar och leder arbetsgrupper med bland andra stadsbyggnadskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, miljö – och hälsoskyddsförvaltningen samt VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB) och dessutom med externa aktörer såsom näringsliv, grannkommuner och statliga verk. Tillsammans med övriga tjänstemän och politiker ska du kunna företräda kommunen i såväl regionala och nationella som internationella sammanhang, där det handlar om att stärka kommunens position i omvärlden.

Du rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunens koncernledningsgrupp som har fokus på utveckling av koncernen Varbergs kommun ur ett strategiskt helhetsperspektiv.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs gedigen ledarerfarenhet inom samhällsplanering och stadsbyggnadsfrågor på strategisk nivå. Du ska ha relevant högskoleutbildning, goda ekonomiska kunskaper och vana av att ha helhetsansvar. Du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga och är van att arbeta i nätverk. Samhällsutvecklingsdirektörens arbete är utåtriktat, vilket kräver erfarenhet av att företräda och uppträda offentligt i många skiftande sammanhang. Det är önskvärt med erfarenhet från politiskt styrd organisation, som anställd, rådgivare eller nära samarbetspartner.

Som person är du utvecklingsorienterad, relationsskapande, strategisk och handlingsinriktad. Du är en lagspelare med stor affärsmässighet och god omvärldsorientering, och en både trygg och drivande ledare. Du har förmågan att få en verksamhet att gå från ord till handling.

Erbjudande
Vi erbjuder ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt, i en prisbelönt kommun på frammarsch.

Mer information?
För mer information är du välkommen att kontakta Per Synnes, chefsrekryterare Varbergs kommun, telefon: 070-299 15 30, e-post: per.synnes@varberg.se. Ansökan lämnar du på www.varberg.se/ledigajobb. Sista ansökningsdag är 30 september.

Facklig företrädare: Ulf Pellby, Akademikerförbundet SSR 0702-67 80 51 ulf.pellby@varberg.se.

Annons: