Samhällsutvecklingschef till Värmdö kommun

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Till Plan- och exploateringsavdelningen söker vi enSamhällsutvecklingschef

Industrisamhället förvandlas och i Värmdös centralort Gustavsberg växer nu bostäder och ny infrastruktur fram på det som tidigare var industrimark. Samtidigt sjuder båthamnar, varv och marinor av aktivitet vid kusten och på skärgårdsöarna. Här får du möjligheten att bli en viktig nyckelspelare för Värmdö och i förlängningen för en hållbar utveckling, samtidigt som du får möjlighet att sätta dina avtryck i en utvecklingsresa utöver det vanliga.

Värmdö kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner, söker nu efter dig som vill vara med på tillväxtresan för att bli en samhällsbyggare i framkant!

I rollen som samhällsutvecklingschef kommer du att få ett roligt, spännande och utmanande uppdrag där du ansvarar för att leda och fördela arbetet på avdelningen samt leda din egen ledningsgrupp. Ditt fokus kommer att ligga på att skapa förutsättningar för att förverkliga kommunens vision om utveckling och tillväxt samtidigt som du effektiviserar avdelningens arbete genom att kvalitetssäkra beslut och processer, förtydliga och utveckla rutiner, metoder samt säkerställa att avdelningens mål uppnås. Rollen innebär att du kommer att ha verksamhets-, personal-, budget samt uppföljningsansvar för din avdelning.

Planchef, exploateringschef och utvecklingsstrateg rapporterar direkt till dig samt ingår i din ledningsgrupp och du är ytterst ansvarig för ett 30-tal kompetenta medarbetare på avdelningen. Rollen är direkt underställd kommundirektören och sitter med i den utökade kommunledningsgruppen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Det innebär att ledarskap är en av dina viktigaste arbetsuppgifter.

Vi söker dig med akademisk examen med teknisk inriktning alternativt mångårig erfarenhet av att arbeta med samhällsbyggnad i en ledande befattning. Du har mycket goda ekonomiska kunskaper, är en van förhandlare och väl förtrogen med PBL samt att arbeta i projektform. Vi vill att du har erfarenhet från stadsbyggnadsområdet, mer specifikt plan och exploateringsområdet och innehar en förståelse och gärna erfarenhet av såväl byggbranschen som det kommunala perspektivet.

Du har erfarenhet av att leda en större organisation med dokumenterat goda resultat samt erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, helhetsperspektiv, utvecklingsvilja och din strategiska förmåga är välutvecklad. Du har en god förmåga att leda genom andra och är därmed bra på att delegera och prioritera. Samarbete och samverkan är en naturlig del i ditt förhållningsätt såväl inom kommunen som externa parter.

Som person är du trygg, prestigelös, analytisk, rak och räds inte beslutsfattandet. Du har en hög leveransförmåga och fullföljer alltid dina åtaganden. Du är även kommunikativ och är en god representant för kommunen såväl internt som externt. En hög social kompetens och förmåga att entusiasmera dina medarbetare ser vi som en stor tillgång.

Plan- och exploateringsavdelningen är placerad direkt under kommundirektören. Avdelningen är övergripande ansvarig för hela samhällsbyggnadsprocessen från framtagande av detaljplaner till genomförande genom en samordnande roll vid utbyggnad av allmänna anläggningar som t ex gator och parker. Avdelningen utgör kommunens avtalspart inom sitt ansvarsområde och är också strategisk markinnehavare med ansvar för naturvård samt översiktsplanering, utveckling- och trafikfrågor. Avdelningen karaktäriseras av ett dagligt nära och välfungerande samarbete där plan- och exploateringsgruppen arbetar tätt tillsammans i ett projektinriktat arbetssätt. Till din hjälp i arbetet har du ett starkt team av planarkitekter, exploateringsingenjörer, projektledare, ekologer, landskapsarkitekt, trafikingenjör samt projektcontroller och markförvaltare.

I Värmdö kommun erbjuds ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Kommunen arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten. Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Värmdö kommun med HRM Affärsutveckling.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Julia von Weber, ansvarig konsult, 070-364 54 04 / julia@hrmab.se eller Hanna Falk, researcher, 070- 944 88 64 / hanna@hrmab.se. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här

Annons: