Planeringschef till Partille kommun

Samhällsbyggnadskontoret rekryterar en planeringschef med ansvar för detaljplanering, markförvaltning och exploatering. Vi söker dig som vill bygga framtiden i Partille med hållbar samhällsutveckling i fokus. Du tar dig an utmaningar med ett positivt förhållningssätt och har förmåga att engagera och inspirera dina medarbetare.

I tjänsten som planeringschef ligger ansvar för att genomföra översiktlig planering, detaljplaner, exploateringsfrågor, markförvaltning, etablering för näringsliv, miljö/ekologi samt gis- och mätfrågor. Förutom den egna avdelningen förväntas du också bygga kontaktnät och relationer med övriga förvaltningar, politik, näringsliv och exploatörer.

Planeringschefen är en av två avdelningschefer i samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp och tillsammans med kontorschef och övriga professioner i ledningsgruppen tas ett gemensamt ansvar för den strategiska utvecklingen på kommunnivå avseende samhällsbyggnad. Du har som planerings- och avdelningschef budget- och personalansvar för en grupp på ca 15 personer, som du leder genom ett engagerat och coachande ledarskap där du skapar förutsättningar och delaktighet för dina medarbetares och verksamhetens utveckling genom feedback och gemensamma mål.

Som avdelningschef i Partille kommun deltar du i forum med övriga avdelningschefer och förväntas bidra till hela organisationens utveckling inom t ex ledarskap och medarbetarskap.

Kvalifikationer
Du står för ett tydligt, modernt ledarskap vilket innebär att du har förmåga att lyssna, inspirera, engagera och stimulera din omgivning till nytänkande och uppmuntrar detsamma från dina medarbetare. Du är strategisk med en förmåga gå från ord till handling och jobbar för att åstadkomma resultat och driva projekt i hamn. Vi söker dig som har intresse för helheten och kan arbeta självständigt med stöd av och i nära samarbete med andra, såväl internt som med näringslivet. Vi tänker att du har dokumenterat goda meriter som chef med relevant akademisk utbildning inom området samt ett stort intresse för och erfarenhet av samhällsbyggnad. Som person du vidsynt och trivs i en miljö som präglas av stark tillväxt. Vi tror att du har en naturlig fallenhet för att skapa långa och hållbara relationer och nätverk, varför du är kommunikativ, både i tal och i skrift. Du är en person som tar initiativ till utveckling och möter nya utmaningar och förutsättningar med ett positivt förhållningssätt.

Arbetsplatsbeskrivning
Partille kommun har idag 38 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 800 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Partille växer. Vi verkar för en samtid och en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet. Som avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret (SBK), är du med och bygger framtiden i Partille och medverkar till en fortsatt hållbar samhällsplanering. Samhällsbyggnadskontoret driver skiftande projekt i en komplex verksamhet i en dynamisk miljö, organiserade i två avdelningar för planerings- och tekniska frågor. Ansvarig politisk nämnd är kommunstyrelsen (KS). En översiktsplan för Partille kommun antogs för ett år sedan och ger en tydlig riktning mot en blandstad med variation och mångfald som bidrar till tydliga och användbara trygga mötesplatser. Ett samhälle med varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer där människor kan leva och bo i alla stadier av livet, oavsett social eller ekonomisk situation.

Referensnummer
A838292

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Löneform: Månadslön

Varaktighet: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Antal jobb: 1

Kontakt
Maria Standar
t.f samhällsbyggnadschef
46 (0)31 792 11 94
maria.standar@partille.se

Per Bäckström
Kommundirektör
+46 (0)31 792 10 00
per.backstrom@partille.se

Fackliga företrädare
Facklig representant nås via Kundcenter
031-792 10 00

Sista ansökningsdag 17:e jan.

Ansök här

Annons: