Planchef till expansiva Sundbyberg

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.

Här på stadsledningskontoret är vi i en händelserik och snabbväxande fas just nu. Sundbyberg utvecklas till en attraktiv och spännande stad. Planenheten har här en viktig roll där vi nu söker en planchef. Vi ansvarar för översiktsplanering, detaljplanering, strategisk landskapsarkitektur och medverkar i alla utvecklingsprojekt. Aktuella utmaningar är att utveckla staden i stadsutvecklingsprojekt i centrala Sundbyberg, Rissne, Ursvik, Hallonbergen-Ör och vid Enköpingsvägen. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv där stor vikt läggs vid platsens förutsättningar, hållbarhet och stadsgestaltning. Tillsammans med stadens aktörer utvecklar vi staden som en attraktiv och hållbar plats att verka, bo och leva i. Stadsbyggnadsfrågorna hanteras inom stadsledningskontoret inom avdelningen för Stadsbyggnad och Exploatering där planenheten är en av två enheter.

Som planchef kommer du att driva och samordna planprocessarbetet i våra detaljplaner, stadsutvecklingsprojekt och i översiktsplanearbetet. Det är viktigt att du har känsla för staden som livsmiljö och att du har en bred planeringssyn där målet är att skapa en god, attraktiv och väl fungerande stad för våra invånare, näringsliv och besökare.

Dina arbetsuppgifter är främst att leda planenheten och ha verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Planenheten består idag av tio medarbetare. Du samordnar utvecklings- och detaljplaneprocesserna utifrån politiska uppdrag och stadsutvecklingsprojekt enligt Sundbybergs stads mål och vision och ingår i ledningsgruppen för avdelningen. Arbetet bedrivs i god samverkan med politiker, stadens tjänstemän, exploatörer, konsulter och medborgare.

Vi vill att du har en arkitektexamen eller likvärdig utbildning, har erfarenhet av att ha arbetat som chef gärna i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av att förhandla med byggherrar. Goda kunskaper om villkoren inom fastighets- och byggbranschen är ett krav. Vi förväntar oss att du är en driven, pedagogisk och lyhörd person, att du inte räds att fatta beslut. Du behöver ha god förmåga att på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift lyfta fram stadens krav. Du brinner för att se medarbetare utvecklas. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Ansök till senast den 7 april. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson:
Stadsbyggnads- och exploateringschef
Regina Kevius
Avdelningschef
08-706 67 29
regina.kevius@sundbyberg.se

Annonser:

Annons: