Planarkitekter/samhällsplanerare till planavdelningen i expansiva Sundbyberg

Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.

Sundbyberg utvecklas nu till en ännu mer attraktiv stad och lockar såväl människor som företag. Planenheten har en viktig roll i detta. Vi ansvarar för översiktsplanering, detaljplanering, landskapsarkitektur. Stort fokus ligger på att utveckla staden i stadsutvecklingsprojekt i centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen-Ör, Ursvik och vid Enköpingsvägen. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv där stor vikt läggs vid platsens förutsättningar, hållbarhet och stadsgestaltning.

Som planhandläggare är det viktigt att du har känsla för staden som livsmiljö där målet är att skapa en god, attraktiv och väl fungerande stad för våra invånare, näringsliv och besökare. Planenheten sitter tillsammans med exploateringsenheten och är en del av stadsledningskontoret. Enheten består idag av tolv medarbetare.

Dina arbetsuppgifter innebär att driva och samordna detaljplaneprocessen självständigt och i team. Du ansvarar för att arbetet bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, konsulter och allmänhet.

Vi vill att du har en arkitektexamen eller är fysisk planerare och har erfarenhet av att arbeta med och driva kvalificerade planprocesser i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av att förhandla med kravställande byggherrar för att säkerställa stadens mål och vision. Vi förväntar oss att du är en driven, pedagogisk och lyhörd person. Du behöver ha god förmåga att på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift lyfta fram stadens krav. Meriterande är god kännedom om plan- och bygglagen liksom erfarenhet av CAD och 3D-visualisering. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig!

Befattningarna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. En tjänst kommer att tillsättas snarast möjligt. Personalbehovet utvärderas löpande, varefter fler tjänstetillsättningar kan bli aktuella.

Ansökan till den nu aktuella tjänsten behöver inkomma senast den 22/10. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
John Reinbrand
Planchef
08-706 67 55
john.reinbrand@sundbyberg.se

Tina Hatt
Planarkitekt
08-706 66 71
kristina.hatt@sundbyberg.se

Ansök

Annons: