Planarkitekt (vikariat minst 1 år) sökes till Kalmar kommun

Arbeta med att uppdrag inriktade mot detaljplaner, program och projekt i en av Sveriges mest intressanta kommuner. Kalmar har en gedigen historia, närhet till vattnet och flera riksintressen att ta hänsyn till och varje uppdrag blir därmed unikt och innehåller utmaningar som gör att du som planarkitekt hela tiden utvecklas och får utlopp för din problemlösningsförmåga och kreativitet. Kalmar växer! Många vill bo och jobba i Kalmar kommun och åtskilliga företag väljer att etablera sig i regionen. Våra ambitioner är höga och vi har kapacitet och förmåga att driva en positiv utveckling inom kommunen. Aldrig förr har trycket på att bygga och förädla varit så hög som nu, med allt från satsningar på ett nytt stadsnära och kommunikationsnära universitet invid Kalmarsunds strand till spännande förtätningsprojekt, kulturkvarter, bostadsprojekt och framtagning av nya kustnära stadsdelar. Till vårt förfogande har vi en omfattande investeringsbudget för att kunna göra verklighet av våra planer.

Snart ska Emil vara föräldraledig och vi behöver därför utöka enheten med en planarkitekt till vars huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att upprätta detaljplaner. Vikariatet är på heltid och under minst ett år. I många projekt har du som Planarkitekt rollen som projektledare och ansvarar för att hålla ihop hela planprocessen från planbesked till antagen plan. I uppdraget ingår att arbeta tätt ihop med bl a exploatering, miljö, bygglov, trafik m. fl. för att sätta in dina projekt i ett sammanhang för att skapa en god bebyggd miljö.

Vi söker dig som har en examen som planeringsarkitekt, arkitekt eller som vi bedömer likvärdigt, med god kunskap om fysisk planering, gärna med erfarenhet av arbete med detaljplaner, och intresse av stadsutvecklingsfrågor och gestaltning, gärna inom kommunal verksamhet. Kunskap inom aktuell plan- och bygglag är viktigt. Som planarkitekt behöver du ha en god förmåga att hålla samman, planera och driva en arbetsprocess och arbetsgrupp framåt. Som person behöver du därför vara strukturerad och ha en god samarbetsförmåga. Du ska vara van vid att presentera dina idéer för olika grupper och som person är du engagerad, kommunikativ och ansvarstagande.

Se Kalmar växa fram

Läs mer om tjänsten och ansök här

Annons: