PER ÖBERG ARKITEKT AB Söker handläggande och medverkande arkitekter – Stockholm

PER ÖBERG ARKITEKT AB

Söker handläggande och medverkande arkitekter.

Du skall ha 5 eller minst 3 års projekteringsvana från arkitekt eller byggkonsultkontor.

Kunna projektera i Auto Cad, Revit, även Archi Cad.

Bra på att arbeta såväl i team som på egen hand.

På egen hand upprätta förfrågningsunderlag, arbetsritningar och enklare beskrivningar, på både bygg och inredning.

Kontakt; info@perobergarkitekt.com

Info www.perobergarkitekt.com

Annons: