Översiktsplanerare i Trollhättans Stad

Trollhättan är en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. I dag är vi över 57 000 invånare, men siktet är inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi hårt med att skapa förutsättningar för detta. Vi är ca 4 300 medarbetare i 350 olika yrkeskategorier. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för Trollhättans invånare att leva ett bra liv och att utvecklas.
Vi tycker det är viktigt att blanda olika personligheter, bakgrunder och nationaliteter för att få en levande och dynamisk kommun.

Verksamheten
Kontoret tillväxt och utveckling, som är en kommunstyrelseenhet, består av ett flertal strategiska funktioner såsom mark- och exploatering, folkhälsa, miljö, energi, näringsliv och platsvarumärkesarbete. Kontorets uppbyggnad möjliggör och uppmuntrar ett tvärsektoriellt samarbete.

Översiktsplanen är ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå Stadens övergripande mål och ambitioner. Som översiktsplanerare i Trollhättans Stad är du därför medarbetare på kommunstyrelsens förvaltning, på Kontoret Tillväxt och utveckling.

I kommunstyrelsens förvaltning är nära samarbete med andra förvaltningar en naturlig del av vardagen. Du får därför snabbt en övergripande inblick i stadsbyggnadsprocessen och påverkansmöjligheter på Stadens arbete.

Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med strategiska planeringsfrågor och översiktlig planering. Du har ansvaret för att i en bred arbetsprocess tillsammans med övriga förvaltningar, kommuninvånare, politiker m.fl. ta fram översiktliga planer, program och utredningar för att lägga grunden för ett hållbart samhälle.

Som översiktsplanerare svarar du på remisser om planer och utredningar från andra förvaltningar, kommuner och myndigheter.

Trollhättans Stads översiktsplan antogs 2014 och har en central roll för Stadens planering. Efter att ”ÖP 2013: Plats för framtiden” antogs ligger fokus på att utveckla en hållbar stad, bl.a. genom att koppla samman staden, förtäta i strategiska lägen och byggnation i kollektivtrafiknära lägen. Översiktsplanens stadsbyggnadsprinciper har motiverat ett kommande visionsarbete vid Resecentrum med omnejd.
– Ett komplext stadsutvecklingsprojekt där Du kommer ha möjlighet att påverka utvecklingen av stadskärnan!

En fördjupad översiktsplan för det centralt belägna området Knorren och Hjulkvarnelund är för närvarande under utställning och innebär stora utvecklingsmöjligheter för stadskärnan.

Trollhättan har goda kopplingar lokalt, regionalt och nationellt genom tillgången till järnväg, motorväg, flygplats och sjöfart. Fram tills att den nationella transportplanen antas sommaren 2018 bevakar Staden därför förhandlingarna om ny slussled genom Trollhättan. En viktig planeringsfråga på lokal, regional och nationell nivå.

Att fysiskt koppla samman stadens olika stadsdelar för att främja möten, förbättra livsvillkor och förståelse mellan invånarna är ett prioriterat mål i Staden – och en central fråga för dig som översiktsplanerare. Lokalt samverkar representanter från folkhälsa, detaljplanering och översiktsplanering för att främja social hållbarhet i stadsbyggandet, och samarbete finns sedan ett flertal år etablerat med nätverket Healthy Cities nationella organ. Inom detta område finns goda förutsättningar att påverka arbetssätt, samarbeten och metoder. Den nära kopplingen till miljöstrategerna innebär även det nära samarbete kring hållbarhetsfrågor och ekosystemtjänster.

Som översiktsplanerare i Trollhättans Stad har du en central roll i stadsbyggnadsprocessen och goda förutsättningar att påverka stadens utveckling i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Är du en driven stadsbyggare och tycker uppdraget låter intressant är du välkommen att skicka in din ansökan!

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom arkitektur eller fysisk planering. Du behöver ha goda kunskaper inom GIS. Du behöver också ha ett öppet, prestigelöst och förtroendeskapande arbetssätt, god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt samt vara kreativ och kunna uttrycka dig väl i tal, skrift och bild. Kommunikation såväl internt som externt är centralt för att i olika sammanhang förmedla översiktsplanens intentioner.

Anställningsinformation och förmåner
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

På Trollhättans Stad och Kontoret Tillväxt och utveckling erbjuds du en trygg anställning i en utvecklingsinriktad miljö. Du har förmånen till en friskvårdstimme per vecka och du kan själv påverka arbetstid inom ramarna för flextidsavtalet.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse

Löneform
Fast Lön

Antal lediga befattningar
1

Sysselsättningsgrad
100%

Ort
Trollhättan

Län
Västra Götalands län

Land
Sverige

Referensnummer
2017/124

Kontakt
Håkan Falck, Chef Tillväxt och utveckling, 0520-49 79 65
Caisa Olander, planeringsarkitekt, Översiktsplaner, 0520-49 79 64

Facklig företrädare
Nås via Stadens växel, 0520-49 50 00

Sista ansökningsdag 2017-04-09

Logga in och sök jobbet

Annonser:

Annons: