Nivå söker en ny medarbetare! – Stockholm

Nivå söker en handläggande landskapsarkitekt med 4-5 års erfarenhet som med engagemang och nyfikenhet vill vara med och utveckla kontoret.

Nivå landskapsarkitektur startade sin verksamhet i februari 2000 med bas i Stockholm och är idag ett kontor med 16 medarbetare. Vår målsättning är att i samverkan utveckla landskapsarkitekturen som form och funktion inom ramen för våra uppdrag. Vi har som kontor 17 års erfarenhet som gestaltande, utredande och projekterande landskapsarkitekter. Vår verksamhet omfattar de flesta av landskapsarkitekturens arbetsområden: från trädgårdar, parker och torg till planutredningar och landskapsanalyser.

Välkommen med ansökan till: Göran Lindberg: goran@nivaland.se tel 070-7778344
Fackliga frågor ställs till: Tommy Toman: tommy@nivaland.se tel 070-7776338

www.nivaland.se

Annonser:

Annons: