Länsstyrelsen Uppsala län söker handläggare detaljplaner, områdesskydd, infrastruktur

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 180 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med delar av myndighetens uppgifter inom fysisk planering. Bland dessa ingår att handlägga ärenden angående infrastruktur, detalj- och översiktsplaner och områdesskydd. Du kommer också att medverka i handläggningen av Länsstyrelsens övriga ärenden om mark- och vattenanvändning.

Tjänsten är placerad på Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. Plan- och bostadsenheten arbetar brett med samhällsplanering, råd, stöd och tillsyn genom plan- och bygglagen och regionala utvecklingsfrågor i länet.

Kvalifikationer
Du har utbildning inom arkitektur, samhällsplanering eller annan utbildning på högskolenivå som vi bedömer likvärdig. Du är bekant med GIS-verktyg samt känner till hur plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstiftningar tillämpas i samhällsplaneringen. Det är meriterande om du har några års erfarenhet från arbete med samhällsplanering från kommunal eller statlig verksamhet.

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Att kunna samarbeta och skapa goda relationer externt och internt liksom att kunna arbeta självständigt är mycket viktigt. Du ska också ha god initiativförmåga och kunna driva arbetet framåt. Du har lätt för att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten och på myndigheten. Andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella. Du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.

Anställningens omfattning

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Diarienummer:
112-4767-17

Sista dag för ansökan är 27 augusti 2017

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner
Annika Israelsson
Enhetschef
072-565 96 19

Gernas Molla
ST
010-223 33 06

Nina Dahlman
Saco-S
010-223 34 17

Ansök

Annons: