Länsstyrelsen – Stockholm söker Översiktsplanhandläggare, avdelningen för samhällsbyggnad

Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för samhällsplanering ingår i avdelningen för samhällsbyggnad med cirka 80 anställda. Avdelningen har ett brett uppdrag och rymmer fyra enheter: samhällsplanering, kulturmiljö, planfrågor och samhällsskydd och beredskap. Enheten för samhällsplanering arbetar med strategiska planeringsfrågor som rör bostäder, infrastruktur, klimat, bostadsstöd och kommunernas översiktsplanering. Som stöd i detta arbete finns också Länsstyrelsens GIS-kompetens på enheten.

Enhetens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som översiktsplanhandläggare ingår:

  • handläggning av kommunernas översiktsplaner enligt plan-och bygglagen (PBL)
  • att bistå kommunala tjänstemän i tillämpning av PBL och angränsande lagar
  • handläggning av remissyttranden
  • att ha en samordnande roll för länets riksintressen
  • att ansvara för miljömålet God bebyggd miljö inom länsstyrelsen

Arbetet sker i brett samarbete med andra kompetensområden inom Länsstyrelsen och med andra myndigheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • akademisk examen som planeringsarkitekt, samhällsplanerare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • arbetslivserfarenhet av arbete med samhällsplanering på en översiktlig nivå
  • goda kunskaper i plan- och bygglagen samt angränsande lagar

Erfarenhet av samordning och projektledning är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är initiativrik, har god förmåga till problemlösning och samarbete samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Vidare har du ett strukturerat och kundorienterat arbetssätt och du strävar alltid efter att skapa och förvalta goda relationer, internt såväl som externt.

Övrigt
Vi arbetar i moderna lokaler centralt i Stockholm och har rökfri arbetstid. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

Läs mer om att jobba på Länsstyrelsen här

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat, dock längst till och med 2018-04-30.

Omfattning: Heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse. Diarienummer: 112-13811-2017

Sista ansökningsdag: 2017-05-01

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via rekryteringsystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Kontaktpersoner
Johan Beckman
Enhetschef
010 2231232

Emma Ström
SACO
010-223 15 78
emma.strom@lansstyrelsen.se

Gerd Norrman Evhammar
ST
010-223 14 87

Länk till den här sidan

Ansök

Annonser:

Annons: