Landskapsarkitekt till Trafikverket

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets – och därmed Nordens – största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är investeringsprojekten Ostlänken, Tvärförbindelsen Södertörn, Förbifart Stockholm, höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm-Lund, samt Västlänken.

Arbetsuppgifter
Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar – Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Som specialist inom landskapsarkitektur är du är rådgivare och stöd i Trafikverkets Stora projekt. Just nu söker vi medarbetare till bland annat projekt Ostlänken.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att i en beställarroll, i projektens olika skeden, säkerställa en god arkitektonisk gestaltning. Detta sker dels genom framtagande av gestaltningsprogram dels genom framtagande av arkitektoniska kravformuleringar samt uppföljning av dessa i projektering och byggande. I arbetsuppgiften ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, delta och genomföra FOI-projekt inom arkitekturområdet samt svara på inkomna remisser.

En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • har en master eller yrkesexamen inom landskapsarkitektur, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har flera års erfarenhet av landskapsarkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur.
  • har också god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på urbana och rurala landskap.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Det är meriterande om:

  • du har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt, och har utfört landskapsanalyser eller har erfarenhet av planering/projektering samt byggande av väg- och järnvägsmiljöer.
  • du har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur.
  • du har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.

Rollen ställer krav på god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden med koppling till infrastruktur. Du behöver vara analytisk och kunna se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Övrig information

Placeringsort: Solna, Norrköping, Linköping. Eventuell annan placering kan diskuteras.
Körkort för personbil är ett krav.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansök senast

Din ansökan ska ha inkommit senast 2019-01-21

Ansök här

Kontakter

Rekryterande chef Lena Fogelgren 0101241573
SACO Lennart Askling 0101231508
SEKO Anna Carlsson 0101236055
ST Airi Larsson 0101236243

Upplysningar

Utannonserat: 2018-12-21 T10:21:12
Organisation: Stora projekt
Rekryterande enhet: Anläggning öst
Befattning: Landskapsarkitekt
Ort:Solna, Norrköping, Linköping
Ref nr: 16:2018:143

Annons: