Landskapsarkitekt och Planarkitekt till Värmdö kommun

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Värmdö erbjuder
Planenheten har det övergripande ansvaret i samhällsbyggnadsprocessen med strategiskt ansvar för utvecklingen inom kommunen. Hos oss erbjuds du att arbeta med en stor variation av projekt, bland annat gestaltning och utformning av Gustavsbergs nya stadspark. Kommunen utvecklar sina stadskärnor som Gustavsbergs och Hemmesta centrum. Samtidigt erbjuder vi spännande projekt i skärgårdsmiljö. Till din hjälp i arbetet har du ekologer, VA-ingenjörer, trafikingenjörer och ekonomer samt ett nära och välfungerande samarbete med exploateringsenheten. Hos oss ges du möjlighet att följa dina projekt från ax till limpa, från tidig skiss till genomförande. Dessutom erbjuds flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, möjligheter till distansarbete och semesterväxling.

Din profil
Vi söker en landskapsarkitekt och en planarkitekt med:

  • Akademisk examen som landskapsarkitekt, arkitekt, fysisk planerare eller annan likvärdig utbildning

För att ha de bästa förutsättningarna i rollen har du:

  •  Tidigare erfarenhet av rollen som landskapsarkitekt respektive planarkitekt
  •  Erfarenhet av projektledning
  •  God datorbana

Meriterande är:

  •  Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation
  •  Kunskaper i AutoCAD och Focus

Du är en driven person som genom tydlig och effektiv kommunikation, samarbete och noggrannhet styr projekten mot uppsatta mål. Du bryter ner arbetet i delmål för att på ett smidigt sätt förutse risker och leverera utefter uppställd tidplan och budget. Du hanterar oväntade situationer med lugn och fokus.

Ditt uppdrag
Som landskapsarkitekt på planenheten ges du möjlighet att bland annat arbeta med gestaltningen av Gustavsbergs nya stadspark, men också med andra viktiga och spännande projekt med att utveckla Värmdös natur- och kulturlandskap. Du tillför enheten värdefulla perspektiv med din expertis och du hanterar utredningar, analyser och arbetar i gestaltningsprogram. I rollen driver du dina egna projekt i samråd med andra förvaltningar, myndigheter, konsulter, medborgare och byggherrar. I arbetet ingår även skissarbete, utredningar, analyser, upphandling och projektering. Du fungerar som rådgivare i frågor rörande natur-, kultur- och landskapsmiljö såväl internt som externt. Du svarar på frågor från kommuninvånare och deltar i verksamhetsutvecklingen. Projekten driver du mot uppställda projektmål, budget och tidplan.

Som planarkitekt på planenheten har du helhetsansvar för hela planprocessen och driver 3-5 planuppdrag. I rollen handlägger du och utformar detaljplaner och driver dina egna projekt, från förstudie till planeringsskede och genomförande. Du tar fram utredningar och analyser och ansvarar för att upprätta planförslag i samråd med andra förvaltningar, myndigheter, konsulter, medborgare och byggherrar. I arbetet ingår även skissarbete, utredningar och upprättande av formella detaljplaner. I rollen fungerar du som rådgivare i planfrågor såväl internt som externt. Du svarar på frågor från kommuninvånare och deltar i verksamhetsutvecklingen. Projekten driver du mot uppställda projektmål, budget och tidplan enligt kommunens projektmodel

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Värmdö kommun med HRM Affärsutveckling. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Julia von Weber, julia@hrmab.se / 070-364 54 04 eller Hanna Falk, hanna@hrmab.se / 070- 944 88 64.

Sök jobbet

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna i Värmdö kommun hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.

Annons: