Kungliga Tekniska högskolan, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad söker 3 lektorer

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av tio skolor på KTH. Hos oss arbetar ca 700 personer och vi har ca 3 000 studenter. Vi har en unik bredd på ämnesutbudet där vi utbildar och forskar om framtidens samhälle, om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas. Hur man skapar goda livsmiljöer för människor och samtidigt tar hänsyn till miljö, energi, ekonomi och sociala faktorer. Vi är stolta över de goda kontakter vi har med näringsliv och andra aktörer i omvärlden.

Institutionen för arkitektur bedriver utbildning och forskning i hög internationell klass och sitter i ett nybyggt hus centralt på KTH Campus. Vi söker nu tre lektorer inom följande ämnesområden:

  • Arkitekturteknik
  •  Arkitektur med inriktning mot teori och metod
  •  Arkitekturens teori och historia

Anställningarna avser medverkan i såväl forskning som undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom arkitekturprogrammet samt handledning och undervisning inom forskarutbildningsprogrammet arkitektur. Förutom praktisk undervisning innebär detta bland annat examinators- och kursansvar samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskarrollen innebär att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, genom forskningsansökningar och med hjälp av externa medel, samt att leda och utveckla forskning inom olika ämnesområden och i samarbete med olika inriktningar inom ämnet arkitektur. Både inom forskning och undervisning kan anställningarna innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Läs mer om anställningarna och ansök på vår hemsida: www.kth.se/jobb

Vi ser fram emot din ansökan!

Annonser:

Annons: