Koordinator till Tankesmedjan Movium – Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Tankesmedjan Movium finns vid SLU och arbetar med stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling. Movium bidrar till att utveckla och kommunicera kunskap om utemiljöns betydelse och hur vi bättre tillvaratar och utvecklar de gröna och blå stadsbyggnadselementen i planeringen, gestaltningen, anläggningen och förvaltningen av städer. Movium har ett nationellt samordningsuppdrag från regeringen för kunskapsutveckling och –spridning om barns och ungas utemiljö.

Movium finns vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap och ingår i en samverkansenhet med två andra samverkansorganisationer.

Arbetsuppgifter:
Ditt ansvarsområde blir att delta i och bidra till tankesmedjans verksamhet utifrån ett brett normkritiskt perspektiv, däribland deltagande i Tidskriftens STAD:s redaktion. Särskilt fokus i arbetsuppgifterna blir den nationella samordningsuppgiften för kunskapsutveckling och –spridning om barns och ungas utemiljö. I detta ansvar ingår att utveckla, samordna och driva projekt och aktiviteter kopplade till barns och ungas utemiljö, samverka med forskare och bransch i frågan, samt att genom syntesarbete och kommunikation verka opinionsbildande. I arbetet ingår också att återrapportera uppdraget samt att delta i och utveckla såväl nationella sammanhang som internationella.

Kvalifikationer:
Sökande till tjänsten ska ha en högre utbildning inom ett ämnesområde som är relevant för Moviums verksamhet, exempelvis examen i landskapsarkitektur eller annan miljögestaltande disciplin. Dokumenterad erfarenhet av normkritiskt arbete inom samhällsplanering eller samhällsbyggande är ett krav.
Forskarutbildning är en merit liksom erfarenhet från att ha jobbat i, eller med, Moviums målgrupp. Ett gott kontaktnät i såväl bransch, akademi som offentlig sektor är också meriterande. Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska är ett krav, både i skrift och tal, liksom förmågan att självständigt skapa och underhålla kontaktnätverk samt goda och lärande samtalsklimat. Att kunna företräda Movium och ämnesområdet när så krävs är också ett krav. Ett inkluderande arbetssätt och en förmåga att sätta det egna arbetet i relation till övrig verksamhet inom Movium och SLU är av betydelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Alnarp

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning

Omfattning:
50-100% efter överenskommelse

Tillträde:
Snarast, efter överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2018-04-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner
Caroline Dahl
Verksamhetsledare
040-415261, 0709-610637
caroline.dahl@slu.se

Länk till den här sidan
https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=755&rmlang=SE

Ansök

Annons: