Karlstads kommun söker Stadsbyggnadsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

På stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar vi för detaljplaner, bygglov och stadsmiljöfrågor. Vi är kommunens lantmäterimyndighet och arbetar med kartor, mätning och geografiska informationssystem, GIS. Vi på stadsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för kommunens färdtjänst. Dessutom är vi huvudman för Karlstadsbuss.

Stadsbyggnadsförvaltningens planenhet består av tiotalet medarbetare som arbetar med att utveckla Karlstad.

Arbetsbeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har många intressanta stadsutvecklingsprojekt på gång. Staden behöver växa och vi har ett tydligt politiskt mål att planlägga för 700 nya bostäder per år, samtidigt finns också uppdrag för utveckling av handel och verksamheter. Utveckling sker även av vägar och järnvägar med bland annat ett nytt resecentrum under planering. Vi arbetar med detaljplaner och program för utveckling av staden både centralt, vattennära och nya stadsdelar i stadens utkanter. Utveckling av kommunens mindre tätorter planeras också.

Din främsta uppgift blir att i en projektledarroll handlägga olika typer av detaljplaner och program samt liknande utredningsuppdrag inom plansektorn, antingen självständigt eller i samarbete med konsult eller kollegor i kommunen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad planeringsarkitekt, landskapsarkitekt, arkitekt eller motsvarande med god illustrationsförmåga och känner dig trygg i programvaror som InDesign, Photoshop, Illustrator, AutoCAD och SketchUp. Vi värdesätter samverkan och dialog och att du kan se helheter i samhällsbyggandet. Arbetet kräver att du har bra samarbetsförmåga och att du kan arbeta självständigt, kreativt, strukturerat och med stort ansvarstagande. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Erfarenhet från tidigare liknande arbete är meriterande, gärna som konsult eller från annan kommun. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansök senast:
2017-11-30

Referensnummer:
SBN 2017-312

Gör ansökan

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:1

Kontaktperson
Jonas Zetterberg
Planchef
054-540 45 34

Facklig företrädare
Facklig företrädare kan nås via kommunens växel
054-540 00 00

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Annons: