John Robert Nilsson Arkitektkontor söker arkitekt med minst 3 års erfarenhet

JOHN ROBERT NILSSON ARKITEKTKONTOR söker arkitekt med minst 3 års
erfarenhet inom projektering och gestaltning samt vana att kommunicera projekt med
såväl uppdragsgivare som externa konsulter och myndigheter. Färdigheter inom 3Dvisualisering
är en fördel.

Vi är ett arkitektkontor i Stockholm med inriktning på boende och kultur med uppdrag
som ofta erbjuder unika möjligheter till arbete med hög hantverksnivå, materialitet och
omsorgsfull detaljering. Nu behöver vi bli fler för att kunna bemöta nya spännande
uppdrag. Mer om oss på www.jrn.se apply@jrn.se

Annons: