HULTMAN-VOGT söker arkitekter – Stockholm

Vi söker efter en handläggande och uppdragsansvarig arkitekt med 5 års erfarenhet. Erfarenhet inom kontorsinredning är meriterande.

Vi söker även en medverkande arkitekt. Erfarenhet under studietiden är meriterande eller några års erfarenhet efter examen.

Vi är ett mindre kontor som jobbar lokalt och internationellt. Uppdragen är främst privatprojekt, bostadsprojekt, stadsutveckling och kontor. Ambitionen är att jobba med hela skalan för en holistiskt tillvägagångsätt där arkitektur och inredning förenas. Vi är måna om att ha projekt där vi kan undersöka och utveckla arkitektur. Som anställd kommer du att få arbeta nära beställare och entreprenör i alla olika skeden av både design och byggprocess. På samma sätt kommer du att få arbeta med både inrednign, arkitektur och stadsplanering.

Kontakt:
work@hultman-vogt.se
www.hultman-vogt.se

Annons: