Göteborgs universitet söker Biträdande Fastighetsstrateg

Området för infrastrukturstöd har ett övergripande uppdrag att erbjuda kvalitativ och effektiv service till universitetets olika verksamheter och därmed möjliggöra forskning och utbildning i världsklass. Tillsammans skapar vi attraktiva IT-, fastighets- och servicetjänster som möter Göteborgs universitets behov. Området har drygt 400 medarbetare med bred kompetens och stor geografisk spridning där vår service fördelas på ett antal campusområden i centrala staden.

Göteborgs universitet är ett cityuniversitet och kan beskrivas som ett stadscampus med byggnader samlade i mindre universitetsområden integrerade i den blandade staden. Men precis som i staden i övrigt är vissa byggnader samlade i områden som är mer avskilda från staden. Detta beror på att det är universitetets verksamhet som styr lokaliseringen.

Begreppet campus används idag av universitetet men då i huvudsak för paketering och organisation av fastighets- och servicetjänster snarare än att beskriva hur universitetets byggnader förhåller sig till varandra och till sin omgivning. De flesta av universitetets byggnader är egna solitärer inplacerade i stadens väv och med ett delat ansvar för staden och dess liv. Ett exempel på ett mer traditionellt och monofunktionellt campus är Medicinareberget där verksamhetens behov av närhet till Sahlgrenska universitetssjukhuset är avgörande för universitetets medicinska och naturvetenskapliga forskning, utbildning och samverkan.

För mer information om det strategiska lokalförsörjningsarbetet på Göteborgs Universitet,
läs mer på: http://medarbetarportalen.gu.se/lokalforsorjning/

Det här är en nyinrättad tjänst som du kommer att forma ihop med Universitetets Fastighetsstrateg.

Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att implementera universitetets strategiska lokalförsörjningsplan i tätt samarbete med universitetets Fastighetsstrateg. Arbetet innebär att du agerar självständigt och initierar samt driver fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden, i tätt samarbete med campuschefer och universitetets byggprojektledare. Arbetet handlar om strategiska frågor, såväl stora som små.
Som biträdande fastighetsstrateg behöver du utveckla dina nätverk, kommunicera med branschens aktörer, och samtidigt producera underlag för beslut, skriva remissvar och bidra med struktur och ordning i det dagliga arbetet.

Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är en kreativ förändringsagent med förmågan att pendla mellan ett verksamhetsövergripande perspektiv och konkreta leveranser. Du samarbetar och kommunicerar konstruktivt med personer på olika nivåer i organisationen. Du har förmågan att omsätta abstrakta budskap till konkreta besked.
Vi söker dig som är lyhörd, nyfiken, diplomatisk och prestigelös och som genom strategiska resonemang liksom konkret handling vill bidra till att utveckla cityuniversitetet i Göteborg.

Dina formella kvalifikationer ? du ska ha:

  • Akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarig
  •  Flerårig erfarenhet av projektledning av strategisk karaktär
  •  Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom samhällsbyggnad
  •  Kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100 %

Placering:
Infrastrukturstöd, Göteborg

Tillträde:
snarast enligt överenskommelse

Diarienummer:
PET 2016/789

Kontaktuppgifter för anställningen
Mårten Tiselius, Fastighetsstrateg
0705-987541
marten.tiselius@gu.se

www.gu.se/ledigaanstallningar

Fackliga organisationer
OFR/S: Peter Brandt
031-786 1169
peter.brandt@gu.se

SACO: Catrine Folcker
031-786 27 68
catrine.folcker@gu.se

SEKO: Salima Khamchane
031-786 6456
salima.khamchane@gu.se

Sista ansökningsdag
2017-03-06

Ansök här

Ansökningsförfarande
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Annonser:

Annons: