ETTELVA arkitekter söker landskapsarkitekter & miljöplanerare

ETTELVA söker dig som brinner för hållbar stadsutveckling och som vill arbeta med att utveckla de gröna och blå värdena i våra uppdrag. Hos oss finns möjligheten att arbeta mer strategiskt med hållbarhetsfrågor i större områdesstudier liksom mer detaljerat med utformning av bostadsgårdar, offentliga miljöer och dagvattenlösningar i olika projekt. Det finns stora möjligheter att vara med och utforma tjänsterna.

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Vi söker en erfaren uppdragsansvarig landskapsarkitekt med förmåga att självständigt driva projekt. Hög visualiserings- och kommunikationsförmåga är ett krav. Kommunal kompetens och erfarenhet av detaljplaneprocessen är meriterande, liksom vana att arbeta i ArchiCAD och AutoCAD.

Handläggande landskapsarkitekt
Vi söker en till två handläggande landskapsarkitekter. Hög visualiserings- och kommunikationsförmåga är ett krav. Kommunal kompetens och erfarenhet av detaljplaneprocessen är meriterande, liksom vana att arbeta i ArchiCAD och AutoCAD.

Miljöplanerare
Vi söker en miljöplanerare som kan arbeta strategiskt med miljöfrågor både i våra uppdrag och inom företaget. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att ta fram behovsbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar samt värdering av ekosystemtjänster. Gedigen kunskap om svensk miljölagstiftning är ett krav. Kommunal kompetens och erfarenhet av detaljplaneprocessen är meriterande.

Vid frågor kontakta Lina Kumlin, ansvarig Stadsbyggnad, 076-525 79 34, lina.kumlin@ettelva.se. Skicka din ansökan till work@ettelva.se. Sista ansökningsdag 30 juni. Intervjuer sker löpande.

OM ETTELVA Arkitekter
Vi bygger omtanke i en föränderlig värld.

ETTELVA Arkitekter har en generös och modern företagskultur med stor frihet under ansvar som ger dig stora möjligheter att växa i din yrkesroll. För närvarande är vi 70 medarbetare i affärsområdena Bostad, Stadsbyggnad, Kommersiellt, Kulturarv och Automotive.

Annons: