Eskilstuna kommun söker Stadsarkitekt

Arbetsplatsbeskrivning
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i tillväxtarbetet. Förvaltningen planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Vi är totalt ca 190 anställda.

Stadsarkitekten tillhör utvecklingsenheten som har till uppgift att formulera strategier för byggande och infrastruktur. Här initierar och driver vi projekt inom områdena infrastruktur och stadsutveckling och vi driver och utvecklar arbetet med översiktsplanering. Enhetens uppdrag och ansvar är även för omvärldsbevakning inom stadsbyggnadsområdet. Arbetsplatsen ligger i centrala Eskilstuna, nära buss och tåg.

Arbetsbeskrivning
Eftersom vår nuvarande stadsarkitekt går vidare till andra arbetsuppgifter så söker vi nu en ny person för denna viktiga roll. Vill du leda arbetet med att ta fram en arkitektur- och stadsbyggnadspolicy för Eskilstuna? Är du intresserad av att föra tidiga dialoger med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar? Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Välkommen att söka om du vill ha stort ansvar för Eskilstuna kommuns framtida utveckling!

Vi vill utveckla vårt strategiska arbete med stadsutveckling. För Eskilstunas del är arbetet med att föra samman stadsdelar särskilt viktigt. Att bygga samman staden och komplettera befintliga miljöer med ny bebyggelse innebär höga krav på din förmåga att förena god gestaltning med olika förutsättningar och krav. Som stadsarkitekt har du till uppgift att föra vidare översiktsplanens ambitioner till verklighet och bidra till en mer sammanhållen och blandad grön stad.

Du arbetar övergripande och strategiskt med stadsutveckling och är stöd i gestaltningsfrågor vid detaljplanering och i viktiga bygglovfrågor. Arkitektoniska bedömningar och kvalitetssäkring av den gestaltade miljön blir ditt ansvar. Du företräder stadsbyggnadsfrågorna i sin helhet och kommunicerar dem med alla som på olika sätt berörs av stadsbyggnadsförvaltningens processer. Du initierar, väcker intresse och inspirerar kring arkitekturfrågor och stadsambitioner genom att förmedla kunskap till och ha dialog med exempelvis byggherrar, politiker och medarbetare i organisationen.

Du medverkar i förbättrings- och effektiviseringsarbetet av kommunens stadsbyggnadsprocess och har särskilt ansvar för att hantera frågan om hur ambitioner och kvalitetsnivåer bevaras genom processens alla led, från tidig idé till genomförande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkestiteln arkitekt SAR. Vi vill att du har minst tio års erfarenhet som arkitekt och att du har en god gestaltningskompetens. Vi önskar att du har erfarenhet av kommunal verksamhet och känner till de villkor som gäller i en offentlig och politiskt styrd verksamhet. Har du dessutom erfarenhet som just stadsarkitekt så är det ett plus. Du är van vid att driva projekt kring stadsutveckling och omvandlingsprocesser. Du trivs med att hålla presentationer och du har en god förmåga att uttrycka dig väl i skrift. Vi förväntar oss också att du kan frihandsskissa och använda tekniska hjälpmedel för att visualisera dina idéer och lösningar.

Du har ett långsiktigt strategiskt tänkande och du förstår helhet och samband inom arkitektur. Hos dig finns ett starkt intresse och driv för att utveckla en attraktiv och hållbar stad. Du har lätt för att se vad som blir god gestaltning i olika skalor, från stadsdel till den enskilda byggnadens detaljer.
Du har mod och trygghet i dig själv och din yrkesroll så att du vågar stå upp för dina frågor och utmana till nytänkande. Genom en fingertoppskänsla i mötet skapar du ett gott förtroende hos exempelvis byggherrar, arkitekter, allmänhet, politiker och medarbetare. Du är tydlig, lyhörd och pedagogisk och du har förmåga att inspirera och skapa delaktighet i gestaltningsfrågor.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2017-05-10
Referensnummer: 3575

Välkommen att söka genom att:
Gör ansökan

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktpersoner
Therese Laidna
Rekryteringskonsult
016-710 25 09

Mats Hällnäs
Utvecklingschef
016-710 11 78

Övrigt
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Läs mer om oss här.

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här.

Annonser:

Annons: