EGA Erik Giudice Architects söker projektansvariga och handläggande arkitekter och ingenjörer

EGA Erik Giudice Architects är ett multidisciplinärt arkitektkontor baserat i Sverige och Frankrike.

EGA fokuserar på arkitektur i en extensiv bemärkelse. Vi skapar allt från stadsplaneringsprojekt till bostäder, kontor och offentliga byggnader inom kultur, sport och samhällsfastigheter.

EGA har en etablerad kompetens inom hållbart byggande, kontorets förmåga att finna nyskapande lösningar på komplexa urbana och arkitektoniska frågor har uppmärksammats och resulterat i ett flertal tävlingsvinster och utmärkelse i Sverige och internationellt.

Till våra kontor i Paris, Stockholm, Göteborg och Malmö, söker vi projektansvariga och handläggande arkitekter och ingenjörer med:

Passion för arkitektur, teknik och detaljering;

God erfarenhet av projektering enligt svenska normer och krav inom bostad och kontor;

God kapacitet att effektivt driva projekt med hög ambitionsnivå vad gäller gestaltning och genomförande;

God samarbetsförmåga och lyhördhet gentemot beställare, kollegor och samarbetsparter;

God kunskap inom samtliga gängse programvaror i synnerhet Revit;
Internationella erfarenheter och språkkunskaper är ett plus;

Vänligen skicka CV+Portfolio och eventuella referensbrev till work@erikgiudice.com.

Mer information om EGA finns på www.erikgiudice.com

Annons: