Chef strategisk samhällsutveckling till Samhällsutvecklingskontoret i Täby Kommun

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och här bor ca 70 000 personer. Täby kommun ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Täby kommun står inför ett mycket expansivt skede i sin utveckling med det övergripande målet att utveckla kommunen till att bli en stark del av Stockholmsregionen med Täby centrum – Arninge som en regional stadskärna. Täby kommun driver en omfattande bebyggelseutveckling tillsammans med en kraftfull och långsiktig utveckling av kollektivtrafiken. Hållbart stadsbyggande och särskiljande arkitektur är viktiga ledord när bostäder och arbetsplatser nu växer fram. Utvecklingsområdena är många och stora intressanta planerings- och byggprojekt står på agendan.

Samhällsutvecklingskontoret består av sex avdelningar: Strategiska avdelningen, plan och exploatering, samhällsservice, fastighet, teknik och stadsmiljö samt avdelningen för stora projekt. Tjänsten finns på strategiska avdelningen som består av två enheter och leds av stadsarkitekten.

Arbetsuppgifter
Som chef för strategisk samhällsutveckling i Täby kommun kommer du tillsammans med din enhet att stå för strategier för hur vi kan utveckla Täby med utgångspunkt i dagens kvaliteter med utbyggnad av bostäder, skolor, äldreboenden, grönområden, offentliga rum och infrastruktur för hållbart resande. Översiktsplan, utvecklingsprogram för stadsdelscentra och strategier för exempelvis framkomlighet, hållbart byggande, fastighets- och teknisk försörjning är exempel på arbeten som du och dina medarbetare kommer att bedriva. Tillsammans med stadsarkitekten kommer du att vara tongivande för den strategiska samhällsutvecklingen och arbeta på bredden med de andra avdelningarna på samhällsutvecklingskontoret. Arbetet innebär samverkan med andra kommuner och intressenter. Du kommer att ha chefsansvar för medarbetare på enheten för strategisk samhällsutveckling som idag består av ca 10 översiktsplanerare och strateger.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom arkitektur, fysisk planering eller samhällsplanering. Du har bred erfarenhet av detaljplanering och översiktlig planering, du har arbetat inom offentlig och gärna även privat sektor med likvärdiga frågor och du kan stadsbyggnadsprocessen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledande befattning, t.ex. som chef eller projektledare. Personliga egenskaper som värderas är att du kan arbeta på en strategisk nivå, är målinriktad, drivande och tydlig. Vidare har du lätt att skapa förtroende internt och externt. Du är kunnig i gällande lagstiftning och dess tillämpning. Du är intresserad och engagerad i frågor som rör samhällsutveckling och vill vara med och påverka.
Som person är du trygg och skapar bra relationer med dina kolleger och externa parter. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete, är prestigelös och kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Kontakt
Låter det intressant? Skicka din intresseanmälan via denna länk Sista ansökningsdagen är den 31:a januari. För frågor gällande tjänsten kontakta gärna Gustaw Lindhall på telefon 072-3299494 eller gl@advice-es.com. www.advice-es.com. Behandling av intresseanmälan sker i början av år 2018.

Annons: