BIM- och modellsamordnare i Revit-projekt – Stockholm

Nu blir vi tvåspråkiga – hjälp oss att bli ännu duktigare på BIM!

Vår energifyllda digitaliseringsgrupp är på jakt efter ett nytt tillskott – kan det vara du? Vi vill ut-veckla oss i Revit och söker dig som vill ta dig an den utmaningen. Du kommer att bidra med nyck-elkunskap till LINK arkitekturs resa mot att bli ett av de ledande arkitektkontoren inom digitalisering.

LINK arkitektur är ett av de drivande arkitektkontoren inom BIM-utvecklingen i Sverige. Vi är engagerade i flera arbetsgrupper och forskningsprojekt tillsammans med andra företag i branschen och har en stark digitaliseringsgrupp som driver utvecklingen internt.

Vi har öppen BIM som vårt arbetssätt och strävar efter ett så öppet samarbete som möjligt mellan olika programvaror. LINK arkitektur i Sverige har gedigen kunskap i ARCHICAD och har de senaste åren varit involverade i utvecklingen av både programvaran och plugin-program. Vi är medlemmar i BIM Alliance och samarbetar med Nackademins utbildning för BIM-ingenjörer – vi tror på kunskapsdelning för gemensam branschutveckling.

Din roll
I nära samarbete med vår utvecklingschef för BIM och digitalisering och lokala BIM-ansvariga, kommer du att fördjupa din kunskap i Revit men också lära dig andra BIM-programvaror. Som ett av dina första utvecklingsuppdrag kommer du att ta fram projekteringsriktlinjer för vårt arbete i Revit. I ryggen har du dessutom våra medarbetare på LINK arkitektur i Danmark som besitter lång erfarenhet av projektering i just Revit.

Som modellsamordnare i våra projekt kommer du att se till att våra modeller i Revit håller samma höga kvalitet som våra modeller i ARCHICAD. I din stöttande roll svarar du på supportfrågor och sprider kunskap om möjligheterna med programvaran till oss andra.

Vi tror att du är:

 •  avancerad Revit-användare med helhetsförståelse för ett projekts digitala infrastruktur
 •  arkitekt eller ingenjör med projekteringsvana

Du kommer att få använda din kunskap till att:

 •  vara del i utvecklingen av Revit-kompetens på LINK arkitektur, parallellt med våra andra BIM-plattformar
 •  pedagogiskt stötta dina kollegor med supportfrågor i Revit
 •  arbeta som modellsamordnare i våra projekt

Hos oss får du:

 • hjälp på traven att ta hand om din hälsa:
 • riskvårdsbidrag och förmånligt avtal med SATS i samma byggnad
 • subventionerad massage på kontoret
 • trygghet genom privat sjukvårds- och olycksfallsförsäkring
 • utbildningspott för din egen kompetensutveckling
 • tjänstepension genom kollektivavtal

Frågor ställs till: Arno De Ryst, Utvecklingschef BIM & digitalisering, +46 10 479 99 51, arno.deryst@linkarkitektur.se

Sista ansökningsdatum: 2018-03-20

Ansökan skickas till: Linda Santesson, avd.chef Stockholm, linda.santesson@linkarkitektur.se
OBS! Ange ”BIM-och modellansvarig – Stockholm” i ämnesraden.

Annons: